Berlin E-mail

Centru politic în care s-au luat principalele decizii ale declan??rii celor dou? conflagra?ii mondiale, devenit, în a doua jum?tate a secolului XX, simbol al "r?zboiului rece" ?i segreg?rii politice a continentului european, ora?ul Berlin - fascinanta metropol? a celui mai mare stat al Uniunii Europene, Germania - a exercitat func?ia de capital? doar între anii 1871 ?i 1945, respectiv, din 1990 încoace.

Reunificat odat? cu ?ara al c?rui centru politic, economic ?i cultural este, ansamblul metropolitan al Berlinului, care are statut de ora?-land, se întinde pe o suprafa?? de peste 890 kilometri p?tra?i, traversat? de râurile Spree ?i Havel, ?i num?r?, în prezent, aproape cinci milioane de locuitori, dintre care 3,4 milioane în nucleul urban.

Spre deosebire de multe alte capitale europene, Berlinul este un ora? relativ nou, primele sale atest?ri datând din preajma anului 1300 - dac? nu lu?m în considerare suburbiile Spandau ?i Köpenick, atestate cu un veac mai devreme. Nucleul Berlinului medieval a fost constituit din dou? fort?re?e ale ducatului de Brandemburg: Cölln (sau "Insula Pescarilor") ?i Berlinul propriu-zis, unificate administrativ în anul 1307. Abia patru veacuri mai târziu, Frederic al II-lea (Cel Mare), fiul întemeietorului regatului Prusiei, a transformat Berlinul într-un centru politic mai important, acordându-i ini?ial rangul de re?edin?? a cur?ii de Brandemburg (curte din care descinde ?i familia regal? a Hohenzollern-ilor, deveni?i peste timp suverani ai României), iar mai apoi pe cea de capital? a întregii Prusii ?i, în final, al împ?ra?ilor germani - context în care Berlinului i-au fost acordate privilegii de ora? hanseatic liber. În 1539, pe fondul desf??ur?rii aprigelor conflicte politico-religioase ale Reformei, electorii de Brandemburg ?i întregul berlin au adoptat luteranismul. A?a-numitul "R?zboi de 30 de ani" (o consecin?? târzie a Reformei,desf??urat între anii 1618 ?i 1648, în care a jucat un rol esen?ial ?i Principatul Transilvaniei), a consemnat prima pagin? neagr? din istoria Berlinului, ora?ul fiind integral devastat pentru prima oar? în istoria sa. Sarcina refacerii a fost asumat? de marele elector
Frederick William, care, în acest scop, a adoptat ?i celebrul Edict de la Potsdam, prin care le era acordat azil hugheno?ilor francezi - peste 7.000 de hugheno?i, marea lor majoritate foarte înst?ri?i, stabilindu-se la Berlin, astfel încât, dup? dou? genera?ii, aproape o zecime din locuitorii capitalei germane erau de origine francez?. Berlinul a devenit oficial capital? a Regatului Prusiei în 1701, prin actul încoron?rii lui Frederic I, ora?ul cunoscând o dezvoltare impresionant? sub fiul s?u, Frederic cel Mare - ca ?i, dup? traversarea sa, în 1806, de c?tre trupele lui Napoleon Bonaparte, campanie care a accelerat procesul de unificare german?. Revolu?ia industrial? a secolelor XVIIIXIX a transformat Berlinul într-o putere economic? ?i tehnologic?, dar ?i într-un înfloritor centru cultural, ora?ul extinzându-se prin înglobarea suburbiilor Wedding, Moabit ?i altele. În 1871, odat? cu des?vâr?irea unit??ii de stat a Germaniei, Berlinul a devenit capitala Imperiului acestei ??ri - acesta fiind ora?ul pe care l-a cunoscut ?i poetul na?ional al românilor, Mihai Eminescu. De aici, diploma?ia german? a ac?ionat, în 1914, pentru declan?area Primului R?zboi Mondial, la sfâr?itul c?ruia, odat? cu înfrângerea suferit?, a cunoscut ample mi?c?ri revolu?ionare, culminate cu proclamarea, tot aici, a a?a-numitei Republici de la Weimar - regim politic efemer, care a înlesnit de facto instaurarea dictaturii naziste ?i, în 1939, declan?area celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Partea final? a conflagra?iei a distrus cea mai mare parte a Berlinului, ora? care, dup? capitularea necondi?ionat? a supravie?uitorilor regimului nazist, a fost dezmembrat în patru sectoare de ocupa?ie, ulterior reorganizate în Berlinul de Vest (enclav? occidental? într-un stat de ocupa?ie sovietic?) ?i Berlinul de Est, oficial transformat în capital? a statului-marionet? R.D.G - zidul ridicat de trupele sovietice pentru separarea celor dou? p?r?i semnificând, vreme de peste trei decenii, "cortina de fier" dintre cele dou? Europe. Reunificarea de facto a Berlinului s-a realizat prin presiunea oamenilor din ambele p?r?i ale ora?ului, în octombrie 1989.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Stralucirea stelelor

Stelele ne apar pe cer mai mult sau mai putin stralucitoare. Stralucirea lor depinde de cantitatea de lumina pe care o emit, dar si de distanta. Magnitudinea este exprimata printr-un numar.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Riga

Cel mai mare oras din Pribaltica - eticheta ce desemneaza cele trei state baltice foste republici sovietice - situat la varsarea in Marea Baltica a raului Daugava, Riga, capitala Letoniei, este totodata un oras-patrimoniu, centrul sau fiind inscris in lista valorilor mondiale a UNESCO.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Yangtze, „bulevardul albastru” al „Marelui Galben”

Cel mai mare fluviu al Asiei ?i al patrulea din lumea ca lungime, Yangtze (Chang Jiang, cum este denumit în dialectul literar chinez) î?i are izvoarele în ghe?arii din Mun?ii Dangla, situa?i în zona de est a Podi?ului Tibetan – regiune în care panta de scurgere a apelor sale coboar? de la peste 5000 de metri altitudine la mai pu?in de o mie.

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Calugarii sciti

Ac?iunile c?lug?rilor sci?i, în sensul p?str?rii ?i afirm?rii înv???turii de credin?? exprimate în cadrul Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon din anul 451, se vor face sim?ite în cadrul puternicelor controverse hristologice din secolul al VI-lea, desf??urate în timpul domniei împ?ra?ilor bizantini Anastasie I (491 - 518), Iustin I (518 - 527) ?i Iustinian I (527 - 565) .

Read more...
Recomanda Fun Child unui prieten
Bancul zilei
Ceausescu

1.    Ar??i cam obosit, îi spune Elena Ceau?escu Tovar??ului. Ar trebui s? te odihne?ti pu?in, s? faci un concediu.
- A? vrea ?i eu dar nu m? las? munca din Partid!

Read more...
Comunitate
Teste de Evaluare
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.