Budapesta E-mail

Continuând nemijlocit municipiul roman Aquincum - re?edin?? a provinciei Pannonia Inferior - ora?ul-capital? a Ungariei, actuala Budapesta, are, în prezent, circa 1,7 milioane de locuitori, respectiv, aproape o cincime din totalul popula?iei ??rii. Întins? pe ambele maluri ale Dun?rii, Budapesta este organizat? în 22 de sectoare, are statut egal celorlalte 19 comitate/jude?e ale Ungariei ?i, ca semn al unui viitor mai generos al rela?iilor cu România vecin?, este înfr??it? cu Bucure?tiul.

Istoria Budapestei este una din cele mai impresionante, în rândul capitalelor europene. Cândva, la începutul secolului II al erei trecute, în cursul migra?iei lor spre est, cel?ii boiomi au întemeiat pe malul drept al Dun?rii, fortifica?ia Alinkh - a?ezare care a fost în bun? m?sur? distrus?, în timpul r?zboiului dintre Burebista ?i regele boiom Critaisiros. Trecând ulterior în st?pânirea pannonilor, fortifica?ia a fost din nou afectat? de legiunile romane în cursul r?zboiului de cucerire dus de împ?ratul Tiberiu - pentru ca, mai târziu, acesta s? întemeize aici cetatea-municipiu Aquincum, ?i, doar câ?iva ani mai
târziu, localitatea geam?n? Transaquincum, pe cel?lalt mal al fluviului. În a doua jum?tate a secolului III, municipiul Aquincum a devenit re?edin?a provinciei Pannonia Inferior, statut pe care-l va p?stra pân? la cucerirea sa, în jurul anului 400, de c?tre hunii lui Rua ?i Atilla - sub conducerea acestora dobândindu-?i ?i actualul s?u nume, de Buda, termen care deriv?, probabil, de la pronun?ia huno-germanic? a cuvântului slav voda/ap?.
Dou? genera?ii mai târziu, dup? ce hunii sunt înfrîn?i de generalul daco-roman Aetius (în 451, la Câmpiile Catalaunice), respectiv, de regele gepid Ardaric (în 454, la Nedao), Buda ajunge în st?pânirea longobarzilor, iar fostul ora? Contraaquincum (viitoarea Pesta), sub controlul gepizilor. Când ace?tia din urm? sunt înfrân?i, în anul 567, ambele a?ez?ri ajung sub st?pânirea avarilor, care-?i întemeiaz? aici celebrul Ring, de unde vor fi alunga?i de trupele francilor lui Carol cel Mare, în prima jum?tate a secolului IX. În fine, dup? o scurt? perioad? în care regiunea e dominat? de regatul slav al lui Samo, viitoarea Budapesta va ajunge în st?pânirea triburilor maghiare, care se a?eaz? în regiune la sfâr?itul veacului IX - începutul secolului X.
Atestat documentar, sub noul nume, înc? din 1148, ora?ul devine capital? a Ungariei în 1285, prin decizia regelui Bela al IV-lea. Epoca de glorie medieval? a Budei este atins? sub domnia regelui româno-maghiar Matei Corvin, care extinde palatul regal, introduce canalizarea ?i transform? ora?ul într-un centru cultural de rang european ?i, totodat?, un înfloritor centru comercial. În 1526, dup? înfrângerea lui Gheorghe Doja ?i nefericita b?t?lie de la Mohacs, Buda este cucerit? de otomani, care instaleaz? aici administra?ia pa?alâcului. Ora?ele Buda ?i Pesta sunt eliberate de trupele cre?tine în 1686, pentru a c?dea imediat sub ocupa?ie habsburgic? - care le acord?, totu?i, statut de ora?e libere, beneficiind astfel, mai ales în vremea împ?r?tesei Maria Tereza, de numeroase
construc?ii monumentale, printre care Podul cu Lan?uri ?i actualele sedii ale Universit??ii Tehnice, Operei, G?rii Keleti, Muzeului Na?ional ?i Teatrului de Stat. Dup? înfrângerea revolu?iei europene din 1848/1849 ?i formarea statului dualist austro-ungar, Budapesta (format? din unificarea celor dou? ora?e) dobânde?te statutul de vicecapital? imperial?, în aceast? perioad?, aici fiind construit primul metrou de pe continent (în 1896, dup? cel de la Londra), ?i sediul Parlamentului - edificiu în care s-au f?cut auzite, deseori, pledoariile pentru emancipare na?ional? ale deputa?ilor transilv?neni. Cele dou?  onflagra?ii mondiale pun greu la încercare popula?ia budapestan?, care va ajunge, în toamna anului 1944, sub ocupa?ie sovietic? - de care va încerca s? se emancipeze în 1956, prin violenta revolu?ie anticomunist?. Trupele sovietice vor p?r?si îns? Budapesta abia la în 30 iunie 1991, în ajunul pr?bu?irii URSS, dat? care continu? s? fie s?rb?torit?, ast?zi, ca hram al ora?ului.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Stelele

Stelele pot fi de mai multe tipuri . Aparitia si stingerea lor se masoara in milioane de ani . Soarele nostru are circa 5 miliarde de ani , si dupa parerea astronomilor , mai are de trait inca pana sa inceapa sa moara . Soarele este o stea singulara , dar exista stele duble , formate din doua stele ce se  invart una in jurul celeilalte . Exista si stele triple sau multiple .

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Sofia

Fapt prea putin cunoscut, capitala de astazi a Bulgariei, Sofia, a fost, vreme de peste trei veacuri, intre 271 si 610, si capitala... Daciei - a celei aureliene, sud-dunarene, create de imparatii romani dupa parasirea Daciei autentice, de la nord.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Nilul, leag?nul civiliza?iei

Cel mai lung fluviu al planetei, Nilul, este, totodat?, ?i spa?iul celei mai vechi  civiliza?ii umane: cea egiptean?, ale c?rei r?d?cini coboar? în timp cu cel pu?in ?apte  milenii ?i jum?tate în urm?.

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Turnul Babel

Pentru un timp, urmasi lui Noe au continuat sã locuiascã prin muntii unde s-a oprit corabia. Pe mãsurã însã ce numãrul lor a crescut, apostazia a dus mai degrabã la despãrtire. Aceia care au dorit sã uite pe Creatorul lor si sã lepede restrângerea adusã de Legea Sa simteau o continuã plictisealã si supãrare datoritã învãtãturii si exemplului semenilor lor temãtori de Dumnezeu si, dupã un timp, au hotãrât sã se separe de cei care se închinau lui Dumnezeu.

Read more...
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.