Dublin E-mail

Cu o popula?ie nu mai mare decât Timi?oara ?i Aradul la un loc - 495.000 de locuitori, în 2005, aproape un milion (adic? 35% din popula?ia întregii ??ri) în întreaga arie metropolitan? - Dublin împarte cu spa?iul cultural românesc cel pu?in o poveste de succes: mitul lui Dracula, personaj specific imaginarului cultural ?i politic de la noi, pe care l-a nemurit, în paginile romanului s?u omonim, scriitorul Bram Stoker, de na?tere din capitala Irlandei.

În limba irlandez?, numele ora?ului, situat pe râul Liffey, este Baile Átha Cliath, versiunea de uz interna?ional Dublin avându-?i la rândul s?u originile într-un vechi cuvânt celto-irlandez, însemnând balt? neagr?. Totu?i, cea mai veche atestare documentar? a localit??ii, care i se datoreaz? geografului Ptolemeu (anul 140 al erei noastre), consemneaz? o alt? denumire: Eblana. Sub acest nume, viitoarea capital? a Irlandei a evoluat ca centru politic tribal vreme de cel pu?in trei veacuri, r?stimp în care a devenit ?i un important centru monastic al cre?tinismului timpuriu - o reîntemeiere a a?ez?rii fiind consemnat? târziu, la sfâr?itul epocii migra?iilor, în a doua jum?tate a secolului X. Când normanzii invadeaz? Irlanda, câteva genera?ii mai târziu, Dublinul are, deja un statut politic semnificativ, astfel c? va fi fortificat de cuceritori, care-i vor recunoa?te ?i statutul de scaun juridic. Ora?ul este, ânc? de pe atunci, cel mai important centru al ??rii, între anii 1171–1541 exercitând rolul de re?edin?? a Principatului Irlandei (un stat foarte f?râmi?at sub aspect politic), pentru a deveni dup? aceea, pân? în anul 1800, capital? a Regatului Irlandei. Tot aici, în 1504, dup? ce regele englez Henric al VIIlea a cucerit unul din comitatele insulei vecine, ?i-a stabilit sediul ?i Parlamentul ??rii, cea mai veche institu?ie unitar? irlandez?. Sub aspect urbanistic, Dublinul se dezvolt? impetuos începând cu secolul XVII, devenind, pentru scurt? vreme ce-i drept, dup? Londra, al doilea ora? ca m?rime al Imperiului Britanic. Dup? anul 1800, odat? cu restrângerea drastic? a autonomiei irlandeze, care devine, pân? în 1922, simpl? provincie a Regatului Unit al Marii Britanii ?i Irlandei, oras?ul cunoa?te un semnificativ declin economic, noul pol de dezvoltare industrial? a ??rii fiind mai nordicul Belfast - care ajunge, pân? la începutul veacului XX, s?-l dep??easc? de dou? ori ca popula?ie. Totu?i, ora?ul r?mâne centrul politic al Irlandei, de aici fiind conduse r?zboiul de independen??  (anglo-irlandez) ?i, ulterior, r?zboiul civil (catolico-protestant), care au culminat cu câ?tigarea neatârn?rii politice, în 1922, dar ?i cu divizarea, înc? actual?, a insulei. Noua dezvoltare a ora?ului se datoreaz? integr?rii Irlandei în Uniunea European? (mai exact, în structura predecesoare a acesteia, CEE), în primul val de extindere pe care organiza?ia pan-european? a cunoscut-o dup? înfiin?area sa - substan?ialele fonduri pe care organiza?ia le-a pus la dispozi?ia dezvolt?rii irlandeze fiind, îns?, dublate, de aportul înzecit mai mare al diasporei irlandeze din Statele Unite ale Americii, unde comunitatea irlandez? este de ?ase - opt ori mai numeroas? decât în prpriul stat na?ional. Acest din urm? aspect ?i-a avut greutatea sa în succesul interna?ional pe care l-au dobândit, cu rapiditate, numero?i oameni de cultur? irlandezi (chiar dublinezi), printre care ?i mai mul?i laurea?i ai proemiului Nobel: Jonathan Swift, William Butler Yeats, George Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar Wilde, James Joyce etc.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Pamantul

terra

Pamântul (sau Terra, uneori numita Planeta Albastra) este a treia planeta ca distanta fata de Soare în sistemul nostru solar si a cincea ca dimensiuni. Face parte dintre planetele interioare ale sistemului solar (planetele aflate în interiorul centurii de asteroizi a Sistemului Solar).

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Atena

Se poate spune ca Atena, capitala Greciei moderne, este mai veche decât grecii: la  sosirea primelor valuri ale acestora, pe la jumatatea mileniului II înaintea erei noastre,  aici fiinta deja un centru al legendarilor pelasgi, care continuau o locuire începuta înca în  neolitic.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Gange, fluviul sacru al hindu?ilor

Cu o lungime total? de 2.511 kilometri, fluviul Gange – definitoriu, al?turi de Indus, pentru subcontinentul indian al Asiei – formeaz?, între Himalaya ?i Oceanul Indian, un bazin hidrografic, desemnat de geografi drept Câmpia Gangetic?, în care, cu mai bine de ?apte milenii în urm?, a înflorit una din cele mai mari ?i mai originale civiliza?ii p?mântene, a c?rei cultur? se p?streaz? ?i ast?zi în tradi?iile popoarelor din regiune.

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Iov

Titlul: În toate traducerile Bibliei cartea aceasta poart? numele personajului ei central: Iov. A fost acest Iov un personaj real? Da, profetul Ezechiel îl consider? drept o personalitate proeminent? demn? s? fie pus? al?turi de Noe ?i Daniel (Ezec. 14:14, 20), iar apostolul Iacov îl citeaz? în Noul Testament ca pe un exemplu de r?bdare în suferin?? (Iacov 5:11). Autorul: Se pare c? aceast? carte a fost scris? ini?ial în proz? de Elihu, unul dintre personajele c?r?ii ?i c? a fost tradus? în ebraic? ?i versificat? mai tîrziu de Moise.

 

Read more...
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.