Liubliana E-mail

Capitala ?i, totodat?, cel mai mare ora? al Republicii Slovenia - unul din statele ap?rute pe harta Europei odat? cu dezmembrarea fostei Iugoslavii, singurul care a intrat rapid în noua structur? continental? - Liubliana are, în prezent, 265 de mii de locuitori, adic? nu mai mult decât Timi?oara, f?r? cel mai populat cartier al s?u, Circumvala?iunii.

Situat în centrul Sloveniei, În Alpii Dinarici, dar nu departe de Marea Adriatic?, ora?ul poart? un nume ale c?rui origini sunt obiect de vie disput? între istoricii ?i filologii principalelor culturi na?ionale europene: dac? italienii înclin? s?-l derive din latinescul alluviana, slavi?tii prefer? un termen reconstituit Lablana, iar germani?tii - formula Laibach/Laubach, aceasta din urm?, cu sensul de "pârâul c?ldu?". Ca mai peste tot în istoria Europei Centrale ?i de Est, explica?iile etimologice nu pot fi desp?r?ite de cele de op?iune politic?: s? amintim, pentru a nu extinde inutil subiectul, c?, dup? 1918, din considerente istorice de în?eles, varianta germanic? a numelui acestui ora? a fost interzis? prin lege - iar ast?zi, dup? cel de-Al Doilea R?zboi Mondial, chiar ?i limba german? înregistreaz? formula oficial? Ljubljana.
Istoria ora?ului este, firesc, mult mai ampl?, primele atest?ri arheologice datând din epoca bronzului, vreme în care a gfunc?ionat ca centru al unuia din cele mai importante triburi iliro-dalmate. La dou? secole dup? instalarea, în regiune, a st?pânirii romane, mai precis în anii 14/15 ai erei noastre, aici a fost întemeiat un important centru militar, devenit, în timp, Colonia Iulia Aemona, garnizoan? a legiunii XV Apollinaris. Sub protec?ia trupelor imperiale ora?ul a cunoscut patru veacuri de prosperitate, suportând, pentru prima dat?, efectele directe ale politicii de la Roma în anul 452, când for?ele coali?iei barbare create de Atilla Hunul au devastat a?ezarea, ca represalii pentru sprijinul pe care garnizoana de aici o acordase generalului daco-roman Aetius (cel n?scut la Silistra/Durostorum), cu un an în urm?, în b?t?lia de la Câmpiile Catalaunice. Doi ani mai târziu, printr-un tratat încheiat între sarma?i, gepizi ?i ostrogo?i, zona revine celor din urm? (care î?i instituie, pentru mai bine de un veac, propria st?pânire asupra Dalma?iei ?i Italiei) - pentru ca, la sfâr?itul secolului VI, s? ajung? pe linia frontului dintre avari, longobarzi ?i trupele romano-bizantine. Peste alte dou? veacuri, r?stimp în care structura etno-cultural? a regiunii s-a modificat radical, cea mai mare parte a popula?iei slavizânduse, a?ezarea cade în st?pânirea, efemer?, a trupelor lui Carol cel Mare; epoca urm?toare, cea a cruciadelor, aduce din nou la lumina izvoarelor ora?ul, primele men?iuni scrise datând din 1144. În 1335, în vreme ce restul Peninsulei Balcanice cade sub st?pânire otoman?, Liubliana ajunge sub controlul for?elor habsburgice, care-l vor de?ine pân? în 1918. În acest r?stimp, ora?ul devine re?edin?? a ducatului Carniola, iar din 1461, ?i sediu episcopal. În 1511, un cutremur devasteaz? cetatea, care se reface destul de rapid, consolidându-?i statutul de principal centru politic ?i cultural sloven. O alt? încercare, de data asta militar?, afecteaz? via?a ora?ului la începutul secolului XIX: r?zboaiele napoleoniene, în urma c?rora, între 1809 ?i 1813, Liubliana devine capitala provinciei ILiria Francez?. În 1848, Liubliana este conectat? prin calea ferat? la capitala Imperiului,  Viena, iar apoi ?i la Trieste. Un alt cutremur afecteaz? localitatea în 1895. În 1819, odat? cu dezintegrarea Imperiului Austro-Ungar, aici se proclam? independen?a provinciei Drava Banovina, care ader? imediat la regatul Sârbo-Croato-Sloven, viitoarea (iar acum
fosta) Iugoslavia. Ocupat? de trupele italo-germane, în cursul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, ora?uil se bucur?, pe timpul lui Iosip Broz Tito, de o aten?ie special? ?i de privilegiile rangului de ora?/erou; cu toate acestea, Liubliana este primul centru politic care, în 1991, denun?? participarea la federa?ia slavilor de sud, aici proclamându-se, în acela?i an, dup? un conflict militar de zece zile, independen?a Sloveniei. Din 2004, Liubliana este una din cele 27 capitale na?ionale ale Uniunii Europene.

Inapoi la "Capitalele Europei"

 
Referate : Astronomie
Stralucirea stelelor

Stelele ne apar pe cer mai mult sau mai putin stralucitoare. Stralucirea lor depinde de cantitatea de lumina pe care o emit, dar si de distanta. Magnitudinea este exprimata printr-un numar.

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Budapesta

Continuând nemijlocit municipiul roman Aquincum - re?edin?? a provinciei Pannonia Inferior - ora?ul-capital? a Ungariei, actuala Budapesta, are, în prezent, circa 1,7 milioane de locuitori, respectiv, aproape o cincime din totalul popula?iei ??rii. Întins? pe ambele maluri ale Dun?rii, Budapesta este organizat? în 22 de sectoare, are statut egal celorlalte 19 comitate/jude?e ale Ungariei ?i, ca semn al unui viitor mai generos al rela?iilor cu România vecin?, este înfr??it? cu Bucure?tiul.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Volga, coridorul „Europei secrete”

Pu?ini sunt cei care, atunci când sunt chema?i s? enumere ??rile Europei, amintesc de Ba?kortustan, Ciuva?ia, Republica Mariit?, Mordovia, Tatarstan, Udmur?ia sau Kalmucia. Potrivit conven?iilor geografice, aceste ??ri ?i neamurile lor fac parte din Marea Europ?, cea întins? pân? la Mun?ii ?i fluviul Ural – ele în?irându-se, laolalt? cu cea mai important? na?iune est-european?, cea rus?,

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Iov

Titlul: În toate traducerile Bibliei cartea aceasta poart? numele personajului ei central: Iov. A fost acest Iov un personaj real? Da, profetul Ezechiel îl consider? drept o personalitate proeminent? demn? s? fie pus? al?turi de Noe ?i Daniel (Ezec. 14:14, 20), iar apostolul Iacov îl citeaz? în Noul Testament ca pe un exemplu de r?bdare în suferin?? (Iacov 5:11). Autorul: Se pare c? aceast? carte a fost scris? ini?ial în proz? de Elihu, unul dintre personajele c?r?ii ?i c? a fost tradus? în ebraic? ?i versificat? mai tîrziu de Moise.

 

Read more...
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.